Chcę pomóc

Wesprzeć naszą Fundację oraz jej cel statutowy, a także osoby, które Fundacja wspiera, jest niezwykle łatwo. 

Oto dwie najważniejsze formy wsparcia: 

1. Przede wszystkim możesz wziąć udział w akcji, które od czasu do czasu organizujemy.

Są to oczywiście akcje charytatywne, a ich celem jest zebranie określonej kwoty pieniężnej na konkretny cel. Najczęściej jest to leczenie, czy rehabilitacja potrzebującego prawnika / prawniczki, czy kogoś z ich rodziny.

2. Możesz także dokonywać regularnych wpłat na konto Fundacji.

W tym celu możesz np. złożyć dyspozycję na swoim rachunku bankowym, aby z Twojego konta bank co miesiąc przelewał określoną kwotę pieniężną na konto Fundacji web.lex – prawnicy prawnikom.

W ten właśnie sposób wspiera nas wielu prawników i wiele prawniczek oraz kancelarie prawne (a także kilka osób spoza naszej branży).

Numer rachunku Fundacji web.lex w banku PKO BP S.A. jest następujący: 

77 1020 1127 0000 1402 0323 7252

Na każdym przelewie na rachunek Fundacji prosimy o dokładne zaznaczenie, jaki jest cel przekazanych środków. Jeśli wspierasz naszą Fundację regularnie, tytułem przelewu może być na przykład: „Na wsparcie celu statutowego Fundacji web.lex – prawnicy prawnikom”.