Potrzebuję pomocy

Jeśli uważasz, że potrzebujesz naszego wsparcia, zapoznaj się dobrze z naszym Statutem oraz poniższym Regulaminem.

1.  Naszym finansowym wsparciem obejmujemy wyłącznie prawników oraz prawnicze rodziny, co jasno wynika z par. 6 ust. 2 Statutu Fundacji. 

2. Wsparcie Fundacji dotyczy sytuacji o charakterze losowym (choroba, wypadek, śmierć), nie zaś okoliczności mających podłoże ekonomiczne i wynikające z takich czy innych decyzji biznesowych, bądź sytuacji gospodarczej. 

3. Jeśli spełniasz powyższe wymagania możesz skontaktować się z Fundacją (adres email: fundacja@web-lex.pl) niemniej uważnie czytaj dalej.

4. Z Fundacją może skontaktować się również osoba trzecia w imieniu, ale za zgodą osoby, która pomocy potrzebuje.

5. Wsparciem Fundacji mogą być objęte osoby już pozostające pod opieką innej fundacji czy organizacji charytatywnej.

6. Przygotuj niezbędne dokumenty, które potwierdzą stan, który jest podstawą do uzyskania pomocy ze strony Fundacji.

7. Wybór formy zbiórki pieniężnej zależy od wzajemnych ustaleń, jakkolwiek Fundacja dysponuje własnymi środkami pieniężnymi na natychmiastowe działania.

8. Fundacja zastrzega sobie pełne i wyłączne prawo do odmowy udzielenia wsparcia w konkretnym przypadku.